Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. Σάββατο και Κυριακή μόνο με ραντεβού. Επίσημες αργίες κλειστά.

Grundtvig & Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Στην Μάλτα μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Grundtvig που εποπτεύεται στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και με κεντρικό θέμα την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς παραβρέθηκε η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα με στελέχη και εθελοντές τόσο του Διαδραστικού Αγροτικού Λαογραφικού Μουσείου  όσο και του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου, τα οποία εδρεύουν στον Βαρνάβα Αττικής.

grundtvig  aylh politistikh klhronomia 1

Οι εργασίες που θα συνεχιστούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες – μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα – θα διαρκέσουν δύο χρόνια και οι οργανώσεις που συμμετέχουν θα συνεργαστούν για την διαφύλαξη και την προώθηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ως κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά μέσα από έναν οδηγό διαπολιτισμικού διαλόγου. Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ICH) αντιπροσωπεύει έναν πλούτο γνώσεων και δεξιοτήτων που μεταδίδονται από τη μία γενιά στην επόμενη. Οι δράσεις θα διερευνήσουν καινοτόμους μεθόδους και προσεγγίσεις, προκειμένου και οι ηλικιωμένοι πολίτες να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στις κοινωνίες που ζουν. Θα τους παρέχεται η υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε να αισθάνονται αξιόλογοι και χρήσιμοι καθώς οι ίδιοι αποτελούν μια «κληρονομιά διαβίωσης» του παραδοσιακού τρόπου ζωής, των τεχνών και τελετουργιών,  αλλά και άλλων ειδών της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

grundtvig  aylh politistikh klhronomia 2 grundtvig  aylh politistikh klhronomia 3 grundtvig  aylh politistikh klhronomia 4

 

Η συνεργασία  των οργανώσεων που συμμετέχουν περιλαμβάνει επίσης, υλικά και άυλα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, των πολιτιστικών υποδομών, της αειφόρου ανάπτυξης από την άποψη της μείωσης της φτώχειας, της ισότητας των δύο φύλλων, της κοινωνικής ένταξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Στην βάση των πιο πάνω δράσεων θα προαχθεί η ανοχή, η δημιουργικότητα και η ένταξη, ενώ θα γίνει κατανοητότερη η ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία στο επίπεδο της πολιτιστικής κληρονομιάς, που θα κληροδοτηθεί στις επόμενες γενεές.