Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στη Λετονία

Σεπ 7, 2014

Στη Λετονία μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Grundtvig που εποπτεύεται στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και με κεντρικό θέμα την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς παραβρέθηκε η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα με στελέχη και εθελοντές τόσο του Διαδραστικού Αγροτικού Λαογραφικού Μουσείου  όσο και του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου, τα οποία εδρεύουν στο Βαρνάβα Αττικής. Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες επιπλέον της Ελλάδας και της Λετονίας, από την Ιταλία (Σικελία), την Ολλανδία, τη Μάλτα, την Αγγλία και την Πολωνία. 

Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε ένα μέρος του ελληνικού πλούτου γνώσεων και δεξιοτήτων ( κεντημένο ψωμί, αγγειοπλαστική),  καθώς ήθη και έθιμα της χώρας μας (παραδοσιακά επαγγέλματα, αργαλειός). Παράλληλα ανακοίνωσε το πρόγραμμα δράσεων του επόμενου έτους του Διαδραστικού Αγροτικού Λαογραφικού Μουσείου Βαρνάβα και του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου, όπου κυρίαρχη βάση μέρος των δράσεων αυτών, αποτελεί ο ρόλος των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας στην διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι εργασίες που θα συνεχιστούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες – μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα – θα διαρκέσουν και τον επόμενο χρόνο ενώ οι οργανώσεις που συμμετέχουν θα συνεργαστούν για την διαφύλαξη και την προώθηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ως κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά μέσα από έναν οδηγό διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ICH) αντιπροσωπεύει έναν πλούτο γνώσεων και δεξιοτήτων που μεταδίδονται από τη μία γενιά στην επόμενη. Η συνεργασία τους επίσης  περιλαμβάνει υλικά και άυλα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, των πολιτιστικών υποδομών, της αειφόρου ανάπτυξης από την άποψη της μείωσης της φτώχειας, της ισότητας των δύο φύλλων, της κοινωνικής ένταξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Στην βάση των πιο πάνω δράσεων θα προαχθεί η ανοχή, η δημιουργικότητα και η ένταξη, ενώ θα γίνει κατανοητότερη η ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία στο επίπεδο της πολιτιστικής κληρονομιάς, που θα κληροδοτηθεί στις επόμενες γενεές. Στη Λετονία οι φορείς επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων, το πολιτιστικό κέντρο και το ληξιαρχείο της πόλης Μπάλβι ( παρουσίαση της συλλογικής προστασίας της μνήμης μέσω της ανάπτυξης του οικογενειακού γενεαλογικού δέντρου), εργαστήρι μελισσοκομίας, συμμετείχαν σε παραδοσιακές εκδηλώσεις, παιγνίδια και αγωνίσματα της χώρας, επισκέφθηκαν κεντρικές βιβλιοθήκες, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, λαογραφικά μουσεία και σχολεία τέχνης της χώρας. Επίσης συναντήθηκαν και συζήτησαν για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τα μακροχρόνια οφέλη από τη διατήρησή της  με την υπουργό πολιτισμού της δημοκρατίας της Λετονίας, με τον επικεφαλή  περιφερειακής διοίκησης της δημοκρατίας της Εσθονίας και τον επικεφαλή  περιφερειακής διοίκησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.