Τα Μουσεία Βαρνάβα στην Σικελία για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Νοέ 3, 2014

Στην Σικελία μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Gryndtvig που εποπτεύεται στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και με κεντρικό θέμα την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς παραβρέθηκε η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα με στελέχη και εθελοντές τόσο του Διαδραστικού Αγροτικού Λαογραφικού Μουσείου  όσο και του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου, τα οποία εδρεύουν στον Βαρνάβα Αττικής.

Οι φορείς που συμμετείχαν από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη Πολωνία και την Ολλανδίασυνεργάστηκαν για την διαφύλαξη και την προώθηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ως κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά μέσα από έναν οδηγό διαπολιτισμικού διαλόγου. Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ICH) αντιπροσωπεύει έναν πλούτο γνώσεων και δεξιοτήτων που μεταδίδονται από τη μία γενιά στην επόμενη. Οι δράσεις σε κάθε χώρα – προηγήθηκαν συναντήσεις σε Μάλτα, Πολωνία, Λετονία – θα διερευνήσουν καινοτόμους μεθόδους και προσεγγίσεις, προκειμένου και οι ηλικιωμένοι πολίτες να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στις κοινωνίες που ζουν. Θα τους παρέχεται η υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε να αισθάνονται αξιόλογοι και χρήσιμοι καθώς οι ίδιοι αποτελούν μια «κληρονομιά διαβίωσης» του παραδοσιακού τρόπου ζωής, των τεχνών και τελετουργιών,  αλλά και άλλων ειδών της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συνεργασία  των οργανώσεων που συμμετέχουν περιλαμβάνει επίσης, υλικά και άυλα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, των πολιτιστικών υποδομών, της αειφόρου ανάπτυξης από την άποψη της μείωσης της φτώχειας, της ισότητας των δύο φύλλων, της κοινωνικής ένταξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Στην βάση των πιο πάνω δράσεων θα προαχθεί η ανοχή, η δημιουργικότητα και η ένταξη, ενώ θα γίνει κατανοητότερη η ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία στο επίπεδο της πολιτιστικής κληρονομιάς, που θα κληροδοτηθεί στις επόμενες γενεές. Στη Σικελία οι αντιπροσωπείες επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων το δημαρχείο της πόλης Ματζάρα  και συνομίλησαν με το δήμαρχο και στελέχη του δήμου για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, παραδοσιακά αρτοποιεία, μουσείο μαριονέτας, συνεταιριστικά οινοποιεία, το γεωργικό Πανεπιστήμιο, μουσείο κρασιού, διαδικασία γευσιγνωσίας με διάσημα ιταλικά κρασιά, αμπελοκαλλιέργειες και ελαιοκαλλιέργειες με τοπικές ποικιλίες, παραδοσιακό οικισμό, αγορές με παραδοσιακά προϊόντα, αλυκές και εργαστήρια. Την άνοιξη του 2015 οι χώρες που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη δράση θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και στην Ελλάδα με πυρήνα πολιτισμού τα δύο πρότυπα μουσεία στον Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα.