Το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα στην Σικελία

Μάι 23, 2014

Συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή του πορεία το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα βρέθηκε στη νότια Ιταλία και συγκεκριμένα στη Σικελία. Στο διεθνές αυτό μίτινγκ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Σωκράτης αναλύθηκε σε βάθος η πορεία του προγράμματος με την συμμετοχή επτά ευρωπαϊκών κρατών, από τη βόρεια, τη κεντρική και τη νότια Ευρώπη. Η τεχνολογία σαν μοχλός ανάπτυξης στην ανάδειξη του πολιτισμού στον πολύχρωμο πολιτισμικό χάρτη της ενωμένης Ευρώπης, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όλους τους εταίρους καθώς η επιμόρφωση ανηλίκων είναι σε κάθε ατζέντα συζήτησης και μάθησης όλων των ευρωπαϊκών κρατών.

Η Λαογραφική εταιρεία Βαρνάβα με την εθελόντρια εκπρόσωπό της κα Χριστίνα Σακαλή ανέπτυξε το θέμα του εθελοντισμού σε σχέση με τον πολιτισμό, τόσο σε τοπικό (Ελλάδα)  όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι εξάλλου γνωστό ότι η λειτουργία και η επιτυχημένη πορεία του ιστορικού και λαογραφικού μουσείου Βαρνάβα, οφείλεται και έχει σαν βάση τον εθελοντισμό με αναφορά τον άνθρωπο και τη κοινωνία όπου ζει, εργάζεται και ψυχαγωγείται. Ίδη έχουν γίνει αρκετές προτάσεις προς το μουσείο Βαρνάβα να συμμετέχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με βάση τον εθελοντισμό. Προγράμματα που επιμελείται η πρόεδρος της Λ.Ε.Β κα Μηλέα Παππά με κεντρικό άξονα ένα πρωτοποριακό σχέδιο με ανοιχτό πολιτισμικό και τεχνολογικό ορίζοντα, με απώτερο στόχο την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης στους χώρους της μάθησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και βέβαια του εθελοντισμού.

Πρόσφατα επίσης και στο πρώτο συμπόσιο εθελοντισμού Βόρειας και Ανατολικής Αττικής που πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα με ιδιαίτερη επιτυχία, αναλύθηκαν οι πιο πάνω στρατηγικοί στόχοι από τον διευθυντή του μουσείου κ. Πέτρο Κατσίκη. Κοινή συνισταμένη, αποτέλεσε η ενημέρωση για την μεταμόρφωση της μόρφωσης και της εκπαίδευσης προς μια κατεύθυνση με κέντρο τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό τον ίδιο τον Άνθρωπο.